Wymagania  edukacyjne  z  języka  obcego  w  klasie  V

 

   Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą

    - uczeń czasami rozumie ogólny sens prostych tekstów czytanych i słuchanych

    - czasem z pomocą nauczyciela przekazuje krótką wiadomość

    - z pomocą nauczyciela pisze proste teksty i wykonuje proste ćwiczenia

    - rozumie większość pytań kierowanych do niego, choć rzadko poprawnie na nie reaguje

 

    Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną

    - uczeń często posługuje się prostymi strukturami w mowie i w piśmie

    - często rozumie ogólny sens prostych tekstów

    - rozumie większość poleceń nauczyciela i poprawnie reaguje na nie

    - czasem z powodzeniem przekazuje wiadomość

    - próbuje pisać teksty zawierające pełne zdania

 

   Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą

    - uczeń zazwyczaj pisze teksty zawierające pełne zdania

    - przeważnie z powodzeniem przekazuje wiadomość

    - rozumie polecenia nauczyciela i poprawnie na nie reaguje

    - często rozumie ogólny sens tekstów pisanych i słuchanych

    - zazwyczaj buduje poprawnie zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące

 

    Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą

    - uczeń buduje spójne zdania

    - rozumie globalny sens różnorodnych tekstów słuchanych i czytanych

    - z powodzeniem przekazuje wiadomość

    - pisze teksty zawierające poprawne pełne zdania

    - rozumie teksty autentyczne, tj. menu, reklamę, życzenia itp.

 

 

Wymagania  edukacyjne  z  języka  obcego  w  klasie  VI

 

    Wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą

    - uczeń z pomocą nauczyciela operuje niedużą ilością prostych struktur

    - czasami rozumie globalny sens tekstów czytanych i słuchanych

    - rozumie polecenia nauczyciela często stosowane na lekcjach

    - z pomocą nauczyciela pisze proste teksty

    - przekazuje z pomocą nauczyciela proste informacje dotyczące jego osoby

 

    Wymagania edukacyjne na ocenę dostateczną

    - uczeń posługuje się prostymi strukturami w mowie i w piśmie

    - często rozumie globalny sens tekstów słuchanych i czytanych

    - rozumie polecenia nauczyciela i reaguje na nie

    - często z powodzeniem przekazuje prostą informację

    - pisze proste teksty zawierające pełne zdania

 

    Wymagania edukacyjne na ocenę dobrą

    - uczeń pisze teksty zawierające pełne zdania

    - zazwyczaj z powodzeniem przekazuje wiadomość

    - rozumie globalny a często szczegółowy sens tekstów czytanych i słuchanych

    - na ogół używa szerokiego słownictwa odpowiedniego do zadania

 

    Wymagania edukacyjne na ocenę bardzo dobrą

    - uczeń buduje spójne zdania

    - stosuje szeroki zakres słownictwa

    - rozumie globalny i szczegółowy sens tekstów czytanych i słuchanych

    - mówi spójnie

    - pisze zadania zawierające pełne zdania